Hindbærsnitten

Danmarks største bagerportal !!!

/Forsiden/  /Bageskolen/  /Bøger/  /Diverse /Download /Hvem er jeg /Historie/  /Kontakt/  /Portræt/

Se de sidste 30 tilføjet opskrifter - Se alle opskrifter - Vind med hindbersnitten.dk - opskrifter på mad NY

Læs om

Historie om:

Bager kringlen

Brødets Historie

Hvedebrød

Hveder

is

Kagens Historie

Kornets Historie

Påske

Rullet deje

 

 

Gamle bagerier:

Helsingør Fællesbageri

Falsled Bageri

 

Gamle Møller:

Balle vejrmølle og Balle Møllegård

Baunhøj Mølle

Dorf Møllerne

Havnø Mølle

Hjortø Mølle

Hyllested Mølle

Storvorde Mølle

ørnbjerg Mølle

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet! og få nyheder om siden sent på e-mail
Nyhedsmail
Reklame


 Møllerne i Dorf

Tilbage

Dorf Mølle består af vandmølle, vindmølle og møllegård med møllesø og fredet naturskov. Vandmøllen blev bygget af ejerne til Dronninglund Slot og omtales første gang i matriklen 1664. Vandmøllen havde en kværn og der hørte et lille landbrug til med udsæd.

I matriklen 1688 fortælles: "Møllen bliver drevet ved overfaldsvand, som samles af skovbække og lidt væld, kan male noget lidet sommer og vinter undtagen i tørke og frost." Den bedste udnyttelse af vandkraften giver overfaldshjulet, hvor vandstrømmen kombineres med vandets fald. I Dorf falder vandet 4 m.

 

Dorf vandmølle

 

Dorf vandmølle var ejet af Dronninglund frem til 1833, da den blev købt af Jens Christensen. Hans far kom fra gården Lille Rævdal ved Dronninglund og købte i 1806 Dorf Mølle til selveje, men han fortrød og blev istedet fæster. Det blev familiens hjem i fem generationer frem til 1996, da ejendommen blev museum.


 

På et udskiftningskort fra 1835 ses to huse på Dorf Mølles grund, en flad T-form er vandmøllen med beboelse, og to fritliggende udhuslænger ligger i vinkel lidt længere mod syd. Landbrugsarealet blev øget ved opdyrkning af skov, og i 1870-71 byggede Jens en firlænget avlsgård lidt syd for vandmøl-len: En ny kostald blev forsikret 1870, og på et udateret gårdbillede ses desuden et 11 fags stuehus med årstallet 1871, en lade med tværlo og en fjerde længe kan anes.

I 1880'erne blev det danske landbrug lagt om fra kornavl til husdyrbrug, og det blev skik at male kornet til foder. Det medførte, at 1880'erne blev kaldt den store møllebygningstid. I 1886 kom sønnen, Christen Jensen, til og byggede 1887 en hollandsk vindmølle som hjælpemølle til vandmøllen, når der var tørke eller hård frost
.

 

Dorf vandmølle var ejet af Dronninglund frem til 1833, da den blev købt af Jens Christensen. Hans far kom fra gården Lille Rævdal ved Dronninglund og købte i 1806 Dorf Mølle til selveje, men han fortrød og blev istedet fæster. Det blev familiens hjem i fem generationer frem til 1996, da ejendommen blev museum.Dorf vindmølle

 

I 1901 blev Christen Jensens eneste barn, Jens, gift med Karen fra Bolle Vestergård og de overtog i 1922 Dorf Mølle. Jens var en virksom mand, der gav sig til at handle med korn og foderstoffer, og han var landbrugskyndig direktør i Landbosparekassen i Aalborg, der senere fusionerede med Spar Nord. I hans tid blev også foretaget en del ombygninger - nybyggeriet blev finansieret af penge, Jens havde tjent på hestehandel under første verdenskrig.
 


Vandhjulet i vandmøllen blev i 1921 erstattet af en turbine, der trak en dynamo, som producerede jævnstrøm til belysning i vandmølle og gård.

I 1924 fik Jens tegnet et nyt stuehus af bygmester Charles Jensen, Brønderslev. Samme år blev aftægtshuset flyttet op ved siden af vindmøllen og genbrugt til fodermesterhus. Det nye stuehus, der stod færdigt i 1925 var et moderne stuehus med indlagt el (jævnstrøm), vand og centralvarme.

Drikkevandet kom fra en kilde i skoven ved mølledammen; en hane med kildevand findes stadig i bryggerset. Al anden vandforsyning kom fra mølledammen og blev pumpet op til gården ved en hævert ved vandmøllen. Gammeldags var derimod en muret bageovn i kælderen.

Nu kunne Karen og Jens fejre deres sølvbryllup i passende omgivelser. Men Karen blev syg af leukæmi og døde i 1933. De fem af de otte børn blev gift og fløj fra reden, medens Anna, Karl og Jens Møller blev i hjemmet og overtog det efter faderens død i 1951.

I 1952 blev Dorf vindmølle nedlagt og i 1963 vandmøllen. Fra 1980'erne satsede man på planteavl og løbekvier samt kalvekvier til græsning. I 1990 døde Jens Møller, hvorefter dyrene blev sat ud og jorden lejet ud.

Jævnstrømsanlægget blev for dyrt at drive og afløstes af købestrøm i 1995. Kildevandet til drikkebrug flød efterhånden meget sparsomt og blev derfor afløst af købevand fra Flauenskjold vandværk.

I 1996 døde Anna, og ejendommen blev købt af Museumsforeningen for Dronninglund kommune og indrettet til museum for mølleri, jagt og skovbrug.

 

Dorf gadekær med møllegården.

 Dorf Mølle og møllegård
Storskovvej 39
9330 Dronninglund
Tlf. +4598 84 3105

6-3-2006, Trine Nielsen, Try Museum

 

Login

Vil du gerne være bruger. Så klik her.

Login :
Pass :

Glemt dit login?

Send e-mail Føj til fortrukne Lav til startside.

Counter

Hits: 3980037

Hits dag: 810

Online: 12

Bageren anbefaler

Hindbærmousse

 

 


Hindbersnitten.dk - Version 4.0